สายลมบนผืนทราย http://ray13.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=13-12-2013&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=13-12-2013&group=3&gblog=8 http://ray13.bloggang.com/rss <![CDATA[นางโลมเจ้าหัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=13-12-2013&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=13-12-2013&group=3&gblog=8 Fri, 13 Dec 2013 20:57:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=13-12-2013&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=13-12-2013&group=3&gblog=7 http://ray13.bloggang.com/rss <![CDATA[พิศวาส(ทาส)ปรารถนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=13-12-2013&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=13-12-2013&group=3&gblog=7 Fri, 13 Dec 2013 20:57:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=6 http://ray13.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฟรักเจ้าทะเลทราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=6 Wed, 05 Oct 2011 1:43:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=5 http://ray13.bloggang.com/rss <![CDATA[My destiny เพราะเธอคือพรหมลิขิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=5 Wed, 05 Oct 2011 1:31:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=4 http://ray13.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้วงเวลาแห่งรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=4 Wed, 05 Oct 2011 1:18:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=3 http://ray13.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบำเหมันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=3 Wed, 05 Oct 2011 1:05:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=1 http://ray13.bloggang.com/rss <![CDATA[สายลมบนผืนทราย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=05-10-2011&group=3&gblog=1 Wed, 05 Oct 2011 0:54:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=03-01-2012&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=03-01-2012&group=2&gblog=2 http://ray13.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงรักร้อยบุปผา:ฮานะ ตอนที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=03-01-2012&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=03-01-2012&group=2&gblog=2 Tue, 03 Jan 2012 15:14:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=11-06-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=11-06-2011&group=2&gblog=1 http://ray13.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนพิเศษ: กงฮวากับเหรินชาง (ดั่งรักไร้กาลเวลา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=11-06-2011&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ray13&month=11-06-2011&group=2&gblog=1 Sat, 11 Jun 2011 1:37:38 +0700